HGU i nagrada Status

Hrvatska glazbena unija je strukovna glazbena udruga u kulturi sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Ivana Broza 8a. Neprofitna je – dakle cilj joj nije stjecanje dobiti, dobrovoljna i u nju se uključuju glazbenici i glazbeno- scenski djelatnici. Cilj joj je organizirati svoje članove u svrhu učvršćivanja uzajamnih odnosa, zaštite njihovih prava i općenito probitka, te djeluje savjetodavno.

HGU se razvila 1992. godine iz neprofitne organizacije tijekom Domovinskog rata pod nazivom “Croatian Music Aid”. Zapadne kulture već imaju dugu tradiciju ovakvog tipa zaštite glazbenika, pa se kao uzor uzela Unija Glazbenika Velike Britanije. Danas Hrvatska glazbena unija ima preko pet tisuća članova od kojih najveći dio čine glazbenici, ali i dobar dio ostalih glazbenih djelatnika. Trenutni predsjednik HGU-a je Nikša Bratoš, dopredsjednici su Dražen Baljak, Neven Frangeš i Paolo Sfeci, a Mirela Priselac Remi je predsjednica glavnog odbora Hrvatske glazbene unije.

Image result for HUZIPHGU je jedan od utemeljitelja Porina, hrvatske diskografske godišnje nagrade koja za razna postignuća u području glazbe nagrađuje najkvalitetnije. Osim toga, jedan je od osnivača Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava, skraćeno HUZIP.

Hrvatska glazbena unija od 1997. dodjeljuje i svoju nagradu, i to najboljim instrumentalistima u kategoriji pop glazbe, rock, zabavne i narodne, te kasnije i jazza, koja se naziva Nagrada Status nazvanu po dotadašnjem istoimenom glasilu HGU-a. Za Nagradu Status može se predložiti članove Hrvatske glazbene unije koji su u godini koja prethodi imali svoje izdanje ili su gostovali na nekome izdanju bez obzira na medij. Posebna priznanja, takozvane “Zlatne plakete” svake se godine dodjeljuju i pojedinim osobama ili institucijama.

U početnoj fazi nagrada se na svečanosti dodjeljivala u Zagrebu, potom prelazi u Rijeku, a nakon devet godina ove se veljače vratila u Zagreb, gdje je su bili nagrađeni glazbenici u šesnaest kategorija. Poznati glazbeni profesionalci nalaze se u komisijama za dodjelu Statusa, što ovu nagradu čini važnom i prestižnom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *