Svrha ZAMP-a

Image result for Svrha ZAMP-aU medijima često nailazimo na negodovanje pojedinaca, predstavnika udruga i obrta i pitanja zbog čega su dužni plaćati naknade ZAMP-u kada primjerice glazbu ne puštaju preko zvučnika, kada puštaju pjesme s interneta ili imaju samo televizijski prijemnik za koji plaćaju pretplatu. Međutim, zakonski je svatko tko u svom poslovanju pušta glazbu to dužan i platiti, na isti način kao što je dužan plaćati režije jer glazba predstavlja intelektualno vlasništvo. Spornim neki smatraju i plaćanje autorskog glazbenog i filmskog rada, a ne primjerice književnog i likovnog. No, činjenica i dalje ostaje da ZAMP u ime autora glazbenih djela uz naknadu daje odobrenje za puštanje glazbe svima kojima je ona potrebna u poslovanju.

Hrvatsko društvo skladatelja, skraćeno HDS, udruga je autora koja za cilj ima zaštitu i predstavljanje hrvatske glazbe i ostvarenje prava autora. U sklopu ovoga društva djeluje i stručna služba koja je zadužena za zaštitu autorskih muzičkih prava, pa otuda skraćenica ZAMP. Osnova za ovaj rad je Zakon o autorskim i srodnim pravima. Prema njemu, autor ima isključivo pravo na svoje djelo i on odlučuje o njegovom korištenju, za koje ima pravo na novčanu naknadu. ZAMP omaže ostvariti prava za tri milijuna svjetskih i domaćih autora, a također omogućuje zakonito korištenje glazbe. Podaci o autorstvu unose se u međunarodne baze podataka kojima se služe i ostala svjetska slična društva. Na osnovu evidentiranog emitiranja, autorima se isplaćuje naknada prema tarifama koje je ZAMP odredio u dogovoru s Hrvatskom obrtničkom komorom.

HDS ZAMP surađuje s ostalim sličnim službama iz drugih zemalja, te je dijelom Međunarodne konfederacije društava autora i Međunarodnog ureda za mehanička izdanja (CISAC i BIEM). Suradnju ostvaruje i s ostalim hrvatskim srodnim udrugama: HUZIP (zaštita izvođačkih prava), ZAPRAF (fonogramska prava), DHK (društvo književnika), DZNAP (zaštita novinarskih prava), DHFR (udruga filmskih redatelja), te ZANA (nakladnička prava). Na Svjetski dan intelektualnog vlasništva, 26. travnja, u ZAMP-u se održavaju Dani otvorenih vrata, gdje zainteresirani posjetitelji mogu iz prve ruke saznati na koji način ova služba funkcionira.