Prema tradicionalnoj podjeli, glazba ili muzika je jedna od 6 vrsta umjetnosti, i to uImage result for Umjetnost glazbemjetnost tona. Ona za medij ima zvuk organiziran u prostoru i vremenu. Obrazac zvukova koje proizvode glazbala ili pjevanje, odnosno kombinacija ovo dvoje, za svrhu imaju pružiti užitak osobama koji glazbu slušaju. Ona izražava različite događaje, doživljaje, raspoloženja i emocije.

Umjetnost glazbe u usporedbi s drugim umjetnostima specifična je po tome što se glazba događa u određenom vremenu, a ne prostoru poput kiparstva, slikarstva i arhitekture. Za razliku od književnosti, a posebno drame koja se također odvija u vremenu, mora postojati posrednik između publike i kompozitora, odnosno skladatelja. Glazbeno djelo oživi tek tada kada glazbenik note pretvori u tonove.

Brojni su filozofi muziku smatrali utjelovljenjem ljepote, najuzvišenijom i najprofinjenijom vrstom umjetnosti koja pročišćuje, u kojoj se krijepi duh i nadilazi prosječno. Još su stari Grci glazbu smatrali važnom u odgoju djece. Kroz cjelokupnu povijest civilizacija proteže se i povijest glazbe sve do naših dana.

Glazbeno djelo se sastavlja od ritma, melodije, oblika, boje, harmonije i polifonije, a prema načinu izvođenja može biti vokalno, instrumentalno ili vokalno- instrumentalno. Instrumentalna glazba se potom dijeli na orkestralnu, komornu i solističku. Vokalna glazba nalazi se u zborovima bez pratnje, a još se zove i a cappella. Vokalno- instrumentalna djela su najraznovrsnija, od najjednostavnijih do najkompleksnijih gdje nalazimo cijeli orkestar sa zborom i solistima.

Prema podrijetlu, glazba se dijeli na umjetničku i narodnu. Prvu stvaraju školovani muzičari, a narodnu su stvorili anonimni ljudi iz puka i dio je folklora. Narodno pak stvaralaštvo utjecalo je na nacionalne glazbene pravce, tako da je njihov utjecaj ipak snažan, a odnos s umjetnošću dinamičan. U naše vrijeme nalazimo doista raznovrsne glazbene oblike i žanrove. Zahvaljujući širenju radija i televizije u dvadesetom stoljeću, širokim je slojevima omogućeno upoznati se s ovom umjetnošću. Od njegove druge polovice, područje glazbe koje se općenito naziva zabavnom glazbom temelj je izuzetno profitabilne glazbene industrije.