Stihovi Arsena Dedića: povratak kući i dijeljenje ljubavi

~ Ona duga putovanja

dani rasuti u snijegu

zar je srcu sve to trebalo da shvati?

Ovo mi more više znači

Ti će mi ljudi više dati

Oni gradovi daleki još se dalji danas čine

Niti zvijezde nisu bile tako sjajne

Šume su pute svoje skrile

a dvorci čuvali su tajne

i od nas

Vraćam se tu

da ti kažem – ovo sunce nek mi sja

Vraćam se tu

to su luke iz mog sna

Vraćam se tu

na toj zemlji gradim dom

Vraćam se tu

sve ću dijeliti sa njom… ~